Senaste visade sidorna

 

14 February 2012

DLA Nordic har företrätt vindkraftsbolaget O2

 


Advokatfirma DLA Nordic har biträtt vindkraftsbolaget O2 Vindkompaniet AB vid genomförandet av projektet Fallåsberget i Ockelbo kommun. Byggnation av vindkraftsanläggningen med 10 turbiner påbörjades den 31 januari 2012. Driftstart beräknas till vintern 2012/2013. Anläggningen beräknas producera ca 75 GWh el per år, vilket motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för 16 000 hushåll/år. Miljönyttan består bland annat i minskade koldioxidutsläpp med upp till 60 000 ton per år. Efter en avslutad drifttid om 20-25 år kan vindkraftverken enkelt demonteras och området återställas.
 
DLA Nordics team har bestått av Johan Forsling, Mats Eriksson, Magnus Hagevi och Peter Ihrfelt, ansvarig delägare.​

 


Till arkivet